Tegnestuen

INDEHAVER

D-sign Teg­nestuen

Arkitekt mAA Anne Mette Ras­mussen 

Pakhuset

Sdr. Havne­gade 7

6000 Kold­ing

mob. +45 2256 2969

mail: amr@d-signtegnestuen.dk

CVR. 16703931

 

UDVALGTE SAMARBEJDSPARTNERE

Moos Land­sk­aber

Land­sk­ab­sarkitek­ter MDL

Signe Moos               

Indus­triel design­er 

Jason Povlot­sky

Quar­terre in Den­mark

mob. + 45 8117 7972

mail: jason@quarterre.com   

Grafisk design­er
Kamil­la Asmussen
i made this

mob. + 45 5188 6994

mail:info@i-madethis.dk

Indus­triel design­er MA

Mette Clausen

brugercentreret/brugerorienteret design

mob. + 45 2713 6802

mail:a.mette.clausen@gmail.com

TEGNESTUENS BELIGGENHED

D-sign Teg­nestuen lig­ger cen­tralt i Kold­ing — i Pakhuset som er Syd­danske Forsker­park­ers nye inno­va­tion­s­miljø på hav­nen.

KORT INFO OM TEGNESTUEN

D-sign Teg­nestuen blev etableret i 1999 og er ejet af Arkitekt mAA Anne Mette Ras­mussen.

 

D-sign Teg­nestuen er en kreativ teg­nestue der arbe­jder i kryds­fel­tet mellem arkitek­tur og design.

 

D-sign Teg­nestuen arbe­jder med at skabe rum både ude og inde, samt med pro­duk­t­de­sign.

 

D-sign Teg­nestuen del­er lokaler med den Lon­don baserede teg­nestue Quar­terre. Tilsam­men dækker de to tegen­stuers kom­pe­tencer et bredt felt inden for arkitek­tur og design.