Biblioteker

Fang Fortællin­gen’ — Åbnet på Kold­ing Bib­liotek d. 15.03.18

D-sign Teg­nestuen har samar­be­jdet med grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet i made this* og Kold­ing Bib­liotek om pro­jek­tet ‘Fang Fortællin­gen’. Pro­jek­tet er støt­tet af Slots- og Kul­turstyrelsens udviklingspul­je 2017. Gen­tofte Bib­liotek er tovhold­er på pro­jek­tet hvor 10 bib­liotek­er fra hele lan­det delt­ager i at udvikle bør­nelit­terære udstill­inger, som skal van­dre rundt på lan­dets bib­liotek­er de næste 4–5 år.

Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen#biblioteksudstilling Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen

foto D-sign Tegnestuen

Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign TegnestuenKolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen

Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign TegnestuenKolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen

Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign TegnestuenKolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen

fotos Christoffer Askman

Første stop efter Kold­ing Bib­liotek har været Grib­skov Bib­liotek i peri­o­den fra maj — august 2018. Her er kom­met fine kom­mentar­er fra bib­liotekar­er og brugere:

Vi har haft mange gode sam­taler med børnene; der har været meget åbne og ærlige input fra elever, der selv har oplevet at være ”ensomme og uden­for”. Det har indimellem givet gåse­hud at opleve, hvor­dan lit­ter­atur har kun­net åbne for væsentlige sam­taler med børn, som man ikke har et nært forhold til.”

foto fra Gribskov Bibliotek

 

Nyin­dret­ning af Vejle Bib­liotek samt design af spe­cial­in­ven­tar.

spændende biblioteksrum fra D-sign Tegnestuen og design tegnestuen

D-sign Tegnestuen og design tegnestuen udfører spændende biblioteksindretningerD-sign Tegnestuen og design tegnestuen laver biblioteksindretninger der giver brugerne spændende oplevelserbørnogavisIMG_4091IMG_2831digiø.ny

 

Kold­ing Bib­liotek — indret­ning af Børn X-rum­met og design af spe­cial­in­ven­tar

Kolding Børnebibliotek spændende design af D-sign TegnestuenIMG_0434IMG_0897IMG_0871IMG_0426.justIMG_0882

 

Kold­ing Bib­liotek — Udstill­ing­shat i forbindelse med Søren Kierkegaard Året. Udført i samar­be­jde med Refor­mo.

fototilfaceb

anderledes og flot biblioteks udstillingIMG_2515.nyIMG_2531.ny

 

Præk­val­i­fi­ceret i Konkur­rence om Hede­husene Bib­liotek i samar­be­jde med Con­fect og Jensen + Bygholm. Illus­tra­tioner udført af Con­fect.

C2 08052015B2 08052015

B2 08052015D2 08052015E 08052015

 

Odense Bib­liotek­er i Tarup og Vollsmose. Work­shop og idékat­a­log i forbindelse med imple­menter­ing af Borg­erser­vice.

Odense Biblioteker i Taarup og Volsmose

brugerdrevet design på D-sign TegnestuenIMG_6710IMG_6732

tarup.skrankesideTARUP.skitsehulvægGrafisk udkast

 

Lystrup Børnebib­liotek — Nyin­dret­ning og spe­cialde­sign til hele børnebib­liotek­tet. Pro­duc­eret af Rude Inven­tarsned­keri Aps.

computerkube

DSC09937.nybogtårn og legek1abcdefg

 

Demotek­sre­ol udført for Kold­ing Bib­liotek i samar­be­jde med unge­grup­pen Rastapopou­los.

IMG_0103

D-sign Teg­nestuen afholdt et work­shop­for­løb på 4 timer hvor de unge arbe­jd­ede med ideer til reolen, som D-sign Teg­nestuen derefter for­m­gav.

IMG_0077 2IMG_0106IMG_0091 2