Biblioteker

Pro­jekt ‘Fang Fortællin­gen’

 

D-sign Teg­nestuen bliv­er en del af pro­jekt ‘Fang Fortællin­gen’ i samar­be­jde med Kold­ing Bib­liotek. Pro­jek­tet er støt­tet af Slots- og Kul­turstyrelsens udviklingspul­je 2017. Gen­tofte Bib­liotek er tovhold­er på pro­jek­tet hvor 9 bib­liotek­er fra hele lan­det delt­ager i at udvikle bør­nelit­terære udstill­inger. Når udstill­ingerne er færdigde­signede og har været udstil­let på det bib­liotek, som man samar­be­jder med, så skal udstill­in­gen van­dre rundt i lan­det på andre bib­liotek­er der måtte ønske dem.

 

 

spændende biblioteksrum fra D-sign Tegnestuen og design tegnestuen

Nyin­dret­ning af Vejle Bib­liotek samt design af spe­cial­in­ven­tar.

D-sign Tegnestuen og design tegnestuen udfører spændende biblioteksindretningerD-sign Tegnestuen og design tegnestuen laver biblioteksindretninger der giver brugerne spændende oplevelserbørnogavisIMG_4091IMG_2831digiø.ny

 

 

flot biblioteksdesign fra D-sign Tegnestuen

Kold­ing Bib­liotek — indret­ning af Børn X-rum­met og design af spe­cial­in­ven­tar.

Kolding Børnebibliotek spændende design af D-sign TegnestuenIMG_0434IMG_0897IMG_0871IMG_0426.justIMG_0882

 

 

fototilfaceb

Kold­ing Bib­liotek — Udstill­ing­shat i forbindelse med Søren Kierkegaard Året. Udført i samar­be­jde med Refor­mo.

anderledes og flot biblioteks udstillingIMG_2515.nyIMG_2531.ny

 

 

C2 08052015B2 08052015

Præk­val­i­fi­ceret i Konkur­rence om Hede­husene Bib­liotek i samar­be­jde med Con­fect og Jensen + Bygholm. Illus­tra­tioner udført af Con­fect.

B2 08052015D2 08052015E 08052015

 

Odense Biblioteker i Taarup og Volsmose

Odense Bib­liotek­er i Tarup og Vollsmose. Work­shop og idékat­a­log i forbindelse med imple­menter­ing af Borg­erser­vice.

brugerdrevet design på D-sign TegnestuenIMG_6710IMG_6732

tarup.skrankesideTARUP.skitsehulvægGrafisk udkast

 

 

computerkube

Lystrup Børnebib­liotek — Nyin­dret­ning og spe­cialde­sign til hele børnebib­liotek­tet. Pro­duc­eret af Rude Inven­tarsned­keri Aps.

DSC09937.nybogtårn og legek1abcdefg

 

 

IMG_0103

Demotek­sre­ol udført for Kold­ing Bib­liotek i samar­be­jde med unge­grup­pen Rastapopou­los. D-sign Teg­nestuen afholdt et work­shop­for­løb på 4 timer hvor de unge arbe­jd­ede med ideer til reolen, som D-sign Teg­nestuen derefter for­m­gav.

IMG_0077 2IMG_0106IMG_0091 2