Wayfinding

 

Kon­cept for wayfind­ing og skilte i det cen­trale Nyborg

D-sign Teg­nestuen skal i marts måned 2019 i gang med et læn­gere­varende samar­be­jde med Nyborg Kom­mune om udvikling og imple­menter­ing af et wayfind­ing og skil­tekon­cept i det cen­trale Nyborg. Med bag­grund i 2 rap­porter udar­be­jdet af Gehl Arkitek­ter i hen­holdsvis 2014 og 2018, samt Nyborg Kom­munes eget idékat­a­log for fremti­dens byliv i Nyborg, skal der arbe­jdes med at skabe en sam­men­hæn­gende bymidte fra den his­toriske byk­erne til sta­tion og motorvej.

Pro­jek­tet består af 3 fas­er: Fase 1 analyse — Fase 2 wayfind­ing greb — Fase 3 design­lin­ie

 

wayfinding, skiltning, byrumsdesign, byrum spændende byrum, spændende wayfinding designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuen

 

D-sign Teg­nestuen har arbe­jdet for Vejle Kom­mune med wayfind­ing i Vejles Latin­erk­varter 

D-sign Tegnestuen og Design Tegnestuen arbejder med wayfinding på nye måder

Wayfind­ing i Vejles Latin­erk­varter. D-sign Teg­nestuen har i foråret 2016 udført 2 idékat­a­loger for Vejle Kom­mune, Teknik & Miljø, pro­jek­tudvikling. Fra idékat­a­logerne er der val­gt at sætte fokus på videreud­vikling af de tværgående spor. Ideerne skal præsen­teres for borg­ere, butik­se­jere og poli­tikere inden der i sen­som­meren tages still­ing til det videre for­løb og søges om midler fra Midt­by­pul­jen til afprøvn­ing i 1:1 af de udval­gte ideer.

spændende rum i byen - Design Tegnestuen og D-sign TegnestuenD-sign Tegnestuen og designtegnestuen har fokus på spændende belysning i byrummetpersp.vejle.3.ny

 

D-sign Teg­nestuen har udført wayfind­ing­pro­jek­tet i Kold­ing midt­by.

wayfinding i Kolding er nytænkende skiltedesign udført af D-sign Tegnestuen og design tegnestuen

Wayfind­ing i Kold­ing midt­by — En ind­budt konkur­rence udskrevet af Kold­ing Kom­mune og Busi­ness Kold­ing i 2014 og vun­det af D-sign Teg­nestuen. Grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet ‘I made this’ har udført de grafiske ikon­er ud fra D-sign Teg­nestuens oplæg. Vek­sø er pro­du­cent på skil­tene. Pro­jek­tet stod færdig i sen­som­meren 2015.

D-sign Tegnestuen og design tegnestuen arbejder med wayfinding på nye måder i byens rumD-sign Tegnestuen og design tegnestuen arbejder med wayfinding på spændende måder i byens rumspændende wayfinding på nye måder udført af D-sign Tegnestuen og design tegnestuen i byens rumD-sign Tegnestuen og designtegnestuen arbejder med wayfinding på spændende nye måder i byens rumD-sign Tegnestuen og design tegnestuen arbejder med wayfinding på spændende anderledes måder i byens rumD-sign Tegnestuen og design tegnestuen arbejder med wayfinding på nytænkende måder i byens rum

wayfinding i Kolding er nytænkende skilte - og mastedesign udført af D-sign Tegnestuen og designtegnestuenD-sign Tegnestuen og design tegnestuen arbejder med wayfinding i flot skiltedesign til byens rumSuper flot skiltedesign adført af D-sign Tegnestuen og design tegnestuen som wayfinding til byens rumwayfinding og et skilt til værtsskabrollen i byens rum udført af D-sign Tegnestuen og designtegnestuenpejlemærkerne i Kolding er nytænkende skiltedesign udført af D-sign Tegnestuen og designtegnestuenspecialdesignede pullert til wayfinding i byens rum udført af D-sign Tegnestuen og Designtegnestuenspecialdesignet pullert giver spændende wayfinding i Kolding midtby - udført af D-sign Tegnestuen og designtegnestuen

 

D-sign Teg­nestuen har udført wayfind­ing og skilt­ning i Leg­eparken i Kold­ing.

Legeparken i Kolding - skiltning, farvesætning. legeskulpturer og helhedsplan i samarb. m. MOOS + LOOFT

Leg­eparken i Kold­ing — D-sign Teg­nestuen har stået for design af skilt­ning, farvesæt­ning og design af leg­eskulp­tur­er.

Udførelse af hel­hed­spla­nen i samar­be­jde med land­sk­ab­sarkitek­terne MOOS + LOOFT

IMG_1534nytm.2skilte

IMG_1593.lilleIMG_1580.lilleIMG_1597.lille