Farver og belysning

 

Et af D-sign Teg­nestuens arbe­jd­som­råder er arbe­jdet med farv­er 

fine farvesammenstillinger af D-sign Tegnestuen

I forbindelse med indret­ning­pro­jek­ter, byrum­sop­gaver eller wayfind­ing arbe­jder jeg på D-sign Teg­nestuen med brug af farv­er med særlig hen­syn til opgavens karak­ter. D-sign Teg­nestuen væl­ger aldrig stan­dard­løs­ninger, men arbe­jder med farvesæt­nin­gen i forhold til opgavens karak­ter — skal far­ven kom­mu­nikere, sam­le og skabe en rød tråd eller skal farverne lægge sig dæm­pet i bag­grun­den.

 

 

Farvesæt­ning og grafisk udsmykn­ing for Kold­ing Kom­mune og Kold­ing Bold­klub

På D-sign Teg­nestuen er jeg i gang med et farvesæt­nings og udsmykn­ing­spro­jekt for Kold­ing Kom­mune og Kold­ing Bold­klub. Da brugerne blev involveret udviklede den grafiske udsmykn­ing sig! Ideen om at arbe­jde med grafikken i fod­bold­baner, blev plud­selig også til et anven­deligt strate­gi board ved at vi print­er udsmyknin­gen på mag­netiske white­board plad­er på 150 x 250 cm.

farvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuen

 

 

Indret­ning, farvesæt­ning og grafiske møn­stre på Marielund­skolen

På D-sign Teg­nestuen samar­be­jder jeg pt. med Schmidt Arkitek­t­fir­ma og Kold­ing Kom­mune om ren­over­ing af  Marielund­skolen i Kold­ing. D-sign Teg­nestuen står for indret­ning, farvesæt­ning og design af grafiske ele­menter. Skolen er en spe­cial skole og i forbindelse med ren­overin­gen af skolen skal de 4 meter brede gan­gareal­er nu ind­tages som et aktiv for børn og lærere på skolen. Ved at lægge halv­cirkler på gul­vet udført i For­bos Mar­moleum Wal­ton og male farvede fel­ter på vægfladerne skabes der rum i rum­met. Opgaven for­ventes færdig i forår og som­mer 2019.

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, grafisk design, grafiske mønstre, udsmykning, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, grafisk design, grafiske mønstre, udsmykning, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, grafisk design, grafiske mønstre, udsmykning, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

 

 

Farvesæt­ning og grafiske møn­stre på Marielund­skolen

På D-sign Teg­nestuen arbe­jder jeg pt. med #farvesæt­ning og #design af #grafiske ele­menter til Marielund­skolen i Kold­ing. Skolen er en spe­cial skole og i forbindelse med ren­overin­gen af skolen skal gan­gareal­erne nu ind­tages som et aktiv for børn og lærere på skolen. Ved at lægge halv­cirkler på gul­vet udført i For­bos Mar­moleum Wal­ton og male farvede fel­ter på vægfladerne skabes der #rum i rum­met. Opgaven udføres for Kold­ing Kom­mune og for­ventes færdigt med udgan­gen af marts 2019 #design #arkitek­tur #arkitekt#design­er #indret­ning #indret­ningsin­spi­ra­tion #indret­nings­forslag#farvesæt­ning #farve­forslag

#farvesætning #indretning #skoler #design #arkitektur #arkitekt #designer D-sign Tegnestuen #designtegnestue #designtegnestuen#farvesætning #indretning #skoler #design #arkitektur #arkitekt #designer D-sign Tegnestuen #designtegnestue #designtegnestuen#farvesætning #indretning #skoler #design #arkitektur #arkitekt #designer D-sign Tegnestuen #designtegnestue #designtegnestuen

 

Indretning, design og farvesætning på Marielundskolen i Kolding

D-sign Teg­nestuen samar­be­jder med Kold­ing Kom­mune i forbindelse med et ren­over­ing­spro­jekt på Marielund­skolen i Kold­ing. På D-sign Teg­nestuen arbe­jder jeg med ideer til hvor­dan de 4 m brede gan­gareal­er kan udnyttes til leg. læring og fordy­belse. Idéo­plægget lig­ger pt. til gen­nem­syn på skolen så lærere og per­son­ale kan komme med deres kom­mentar­er sidst i april inden pro­jek­tet videre bear­be­jdes.

#skolæeindretning #farvesætning #indretning #leg&læring #arkitekt #designer #designtegnestue #designtegnestuen D-sign Tegnestuen#skolæeindretning #farvesætning #indretning #leg&læring #arkitekt #designer #designtegnestue #designtegnestuen D-sign Tegnestuen#skolæeindretning #farvesætning #indretning #leg&læring #arkitekt #designer #designtegnestue #designtegnestuen D-sign Tegnestuen#skolæeindretning #farvesætning #indretning #leg&læring #arkitekt #designer #designtegnestue #designtegnestuen D-sign Tegnestuen#skolæeindretning #farvesætning #indretning #leg&læring #arkitekt #designer #designtegnestue #designtegnestuen D-sign Tegnestuen#skolæeindretning #farvesætning #indretning #leg&læring #arkitekt #designer #designtegnestue #designtegnestuen D-sign Tegnestuen

 

Inspi­ra­tion til nye farvesam­men­still­inger hentes bl.a. fra naturen

flot farvesætning af D-sign Tegnestuen

 

 

 

D-sign Teg­nestuen har udviklet dialo­gred­sk­a­bet ‘Lighed­er & Forskelle’

D-sign Tegnestuen arbejder med fine farvesammenstillingerDialogredskab til integration af flygtninge udviklet af D-sign Tegnestuen

Dialo­gred­sk­a­bet er blevet færdigud­viklet i samar­be­jde med Grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet ‘i made this’ og der er bl.a. arbe­jdet meget intenst på at få farverne til at svinge sam­men på den helt rigtige måde!

 

 

Belysning­spro­jek­tet ved plat­formene v. Kold­ing Å er etableret i august 2017

I august er der etableret fiberlys ved plat­formene ved den farvede bro v. Kold­ing Å. D-sign Teg­nestuen har stået for design og pro­jek­ter­ing for Kold­ing Kom­mune. Roblon Light­ing har lev­eret belysnin­gen og fir­maet Strøh har mon­teret.

D-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyen
D-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen d-signyegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyenD-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyenD-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyen flot belysning i #koldingD-sign Tegnestuen arbejder med #lysibyensrum #byrum på nye og spændende måder #designtegnestuen #byrumoglys #lys #belysning #pladser #byrum #lysibyen

 

 

D-sign Teg­nestuen arbe­jder med belysning

flot belysning i byrum fra D-sign Tegnestuen  

I forbindelse med belysning­spro­jek­ter arbe­jder jeg på D-sign Teg­nestuen med lyset som lede­tråd gen­nem en by, som stemn­ings­giv­er i en indret­ning eller til at sætte særlig fokus på udval­gte gen­stande i en udstill­ing. Gen­nem mit mangeårige virke i bestyrelsen i Dan­sk Cen­ter for Lys — Syd­jyske Kreds og i juryen for Den Danske Lyspris, har jeg arbe­jdet med og stud­eret lys og belysning i mange sam­men­hænge — både i byrum, i indret­ning­spro­jek­ter og på museer.