Udstillinger

Satel­lit udstill­ing i Hvide Sande for Naturkraft

På D-sign Teg­nestuen arbe­jder jeg som pro­jek­tled­er og udstill­ingsarkitekt på et udstill­ing­spro­jekt om vin­d­møller og Horns Rev — en satel­lit udstill­ing der udføres for pro­jek­tet Naturkraft i Ringkøbing! Part­nere i pro­jek­tet er desu­den Vat­ten­fall, MHI Ves­tas, A2sea a/s, Energinet og Hvide Sande Havn. Udstill­in­gen åbn­er d. 29. Juni i Hvide Sande!

#udstill­ings­de­sign #formidling #udstill­ing #udstill­ingsarkitekt #udstill­ings­planch­er #design­er #arkitek­tur

#udstillingsdesign #formidling #udstilling#udstillingsarkitekt #udstillingsplancher#designer #arkitektur #arkitektur#udstillingsdesign #formidling #udstilling#udstillingsarkitekt #udstillingsplancher#designer #arkitektur #arkitektur#udstillingsdesign #formidling #udstilling#udstillingsarkitekt #udstillingsplancher#designer #arkitektur #arkitektur#udstillingsdesign #formidling #udstilling#udstillingsarkitekt #udstillingsplancher#designer #arkitektur #arkitektur#udstillingsdesign #formidling #udstilling#udstillingsarkitekt #udstillingsplancher#designer #arkitektur #arkitektur#udstillingsdesign #formidling #udstilling#udstillingsarkitekt #udstillingsplancher#designer #arkitektur #arkitektur

 

Fang Fortællin­gen’ — Åbnet på Kold­ing Bib­liotek d. 15.03.18

D-sign Teg­nestuen har samar­be­jdet med grafik­er Kamil­la Asmussen fra fir­maet i made this* og Kold­ing Bib­liotek om pro­jek­tet ‘Fang Fortællin­gen’. Pro­jek­tet er støt­tet af Slots- og Kul­turstyrelsens udviklingspul­je 2017. Gen­tofte Bib­liotek er tovhold­er på pro­jek­tet hvor 10 bib­liotek­er fra hele lan­det delt­ager i at udvikle bør­nelit­terære udstill­inger, som skal van­dre rundt på lan­dets bib­liotek­er de næste 4–5 år.

Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen#biblioteksudstilling Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen

foto D-sign Tegnestuen

Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign TegnestuenKolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen

Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign TegnestuenKolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen

Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign TegnestuenKolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen

fotos Christoffer Askman

 Kolding Bibliotek Fang Fortællingen design til børnebiblioteker #børnebiblioteker #designtilbørn designtegnestuen designtegnestue D-sign Tegnestuen

 

D-sign Teg­nestuen har samar­be­jdet med Uni­verse om VR udstill­in­gen

udstillingsdesign udført af D-sign Tegnestuen og designtegnestuen #spændendeudstillinger #udstillingsdesign #formidling #udstillingsarkitekt

D-sign Teg­nestuen har været med i den indle­dende fase i samar­be­jde med Uni­verse omkring udvikling af den VR udstill­ing der åbnede i foråret 2017. D-sign Teg­nestuen har arbe­jdet med plan­løs­nin­gen, det grafiske udtryk og farve­hold­nin­gen i tæt samar­be­jde med udstill­ings­grup­pen på Uni­verse. Udstill­in­gen er dog endt en smule mere kulørt end oplægget!

spændende udstillingsdesign en flot udstilling en ander ledes udstilling af D-sign Tegnestuen og designtegnestuenudstillingsdesig udført af designtegnestuen og D-sign Tegnestuenudstillinger formidling og flotte præsentationer af D-sign Tegnestuen

universe

 

 

fototilfaceb

Kold­ing Bib­liotek — Udstill­ing­shat i forbindelse med Søren Kierkegaard Året. Udført i samar­be­jde med Refor­mo. Udstill­ing­shat­ten var udført med en ind­vendig sne­gle­gang, som man kunne bevæge sig ind i og bl.a. optage sig selv og nogle af sine egne dilem­maer.

IMG_2307.nyIMG_2515.nyIMG_2531.ny

 

 

HCA-danseestrade oppefra

Odense Bys Museer — Fyns Kun­st­mu­se­um. Særud­still­ing i anled­ning af H.C. Ander­sen året. D-sign Teg­nestuen har stået for udstill­ing­side og pro­jek­ter­ing. Udførelse har tøm­r­erværk­st­edet på Odense Bys Museer stået for. Udført i tæt samar­be­jde med Muse­um­sin­spek­tør Gertrud Hvid­berg-Hansen.

HCA.-danseestrade:hel indefrafyns kunstmusmontre

 

 

Museum Sønderjylland

Muse­um Søn­der­jyl­land — per­ma­nent udstill­ingsaf­s­nit ‘Fejder om For­tiden — Ret­ten til Oldti­den’ — en anderledes vinkel på oldtiden.D-sign Teg­nestuen har stået for idé udvikling og design af udstill­ingskon­cept i et tæt samar­be­jde med museets udstill­ings­gruppe.

fejder4fejder2fejder3

 

1.v.indgang

Muse­um Søn­der­jyl­land — per­ma­nent udstill­ingsaf­s­nit ‘Chris­t­ian d. 2. på Søn­der­borg Slot’ — om kon­gens fyrstelige fan­gen­skab 1532–49. D-sign Teg­nestuen har stået for idé udvikling og design af udstill­ingskon­cept i et tæt samar­be­jde med museets udstill­ings­gruppe.

5.mod bord3.midtf.tæt.på8.afslutn4.kranie

 

 

Zoologisk Museum Kbh. - permanent

Zool­o­gisk Muse­um Kbh. — per­ma­nent udstill­ing ‘Fra Mam­mut­steppe til Kul­tursteppe’. 

D-sign Teg­nestuen har stået for idé udvikling og design af belysning til udstill­in­gen, samt design af info­s­tandere og gul­v­mo­saikker. Udstill­ing­spro­jek­tet er udført i et tæt samar­be­jde med museets udstill­ings­gruppe ledet af Kim Aaris Sørensen.

4 A.bredtkik5.Mammutmosaikinfost.ny

 

 

Billund Museum - udstilling i Vorbasse

Bil­lund Muse­um — særud­still­ing ‘Vor­basse — en Arkæol­o­gisk Per­le’.

D-sign Teg­nestuen har stået for udstill­ingsidé og pro­jek­ter­ing i et tæt samar­be­jde med Bil­lund Muse­um og led­er John Rend­boe.

7.v.brøndfoto5.vævbagfra9.jernfremstilling3.v.hjørne

 

 

spinderihal2

Spin­der­i­hallerne i Vejle — mess­e­s­tand.

D-sign Teg­nestuen har stået for design og pro­jek­ter­ing af et nyt udstill­ingssys­tem til Des­ig­nan­de­len. Fir­maet Indu­flex har pro­duc­eret podierne i rød akryl.

spinderihal1DSC09312DSC09329

 

 

Udstillingsdesign - 'Lækre modeller'

Nico­lai Kun­st & Design — særud­still­ing ‘Lækre Mod­eller’.

D-sign Teg­nestuen har stået for idé og udstill­ingskon­cept til udstill­in­gen med pro­to­typer og skitser af Ole Jensen, Louise Camp­bell og Helene Von­sild.

DSC01659DSC01680DSC01674

 

 

IMG_1684

Nico­lai Kun­st & Design — særud­still­ing ‘Kid X’.

D-sign Teg­nestuen har stået for idé og udstill­ingskon­cept til udstill­in­gen med ideer og teg­ninger fra Design Som­mer­camp Kold­ing.

IMG_1687IMG_1697nyt.IMG_1694

 

 

IMG_2668

Ban­nerud­still­ing på Kold­ing Bib­liotek

Et Kærlighedsmys­terie’ — i forb. m. Søren Kierkegaard Året — his­to­rien er ind­talt via Layar App. D-sign Teg­nestuen har stået for idé og udstill­ingskon­cept til ban­ner udstill­in­gen om et kærlighedsmys­terie.

lille.ny.9lille.nynysidsteny.8