Indretning

Indret­ning af ankom­starealet i Kold­ing Sund­hed­s­cen­ter er næsten færdig

D-sign Teg­nestuen har stået for indret­nin­gen af ankom­stom­rådet i det nye Sund­hed­s­cen­ter i Kold­ing, etape 2 i et tæt samar­be­jde med indret­nings­grup­pen. Udover selve indret­nin­gen så har D-sign Teg­nestuen teg­net to lege-øer og en ny slange­formet skranke, som skal fun­gere som velkomst-ø. Sund­hed­s­cen­tret har offi­ciel åbn­ing i marts, men er allerede ved at blive færdigin­dret­tet og taget i brug her i beg­y­n­delsen af det nye år 2018.

Arkitek­t­fir­maet GPP har teg­net Sund­hed­s­cen­tret og Hoff­mann A/S er total­en­tre­prenør.

#indretning #indretningsprojekter #designtegnestuen #D-sign Tegnestuen Flot nyindretning udført af D-sign Tegnestuen #skranker #velkomstø spændende indretning i Sundhedscenter #designtegnestuen #sygehusindretning#indretning #indretningsprojekter #designtegnestuen #D-sign Tegnestuen #skranker #velkomstø spændende indretning i Sundhedscenter#indretning #indretningsprojekter #designtegnestuen #D-sign Tegnestuen #skranker #velkomstø spændende indretning i Sundhedscenter #sygehuse #sygehusindretning #designtegnestue #designtegnestuen #indretningsprojekter #nyindretning#børneområder #legeområder #indretning #indretningsprojekter #designtegnestuen #D-sign Tegnestuen #børneindretning #farvesætning #rumforbørn spændende indretning for børn i Sundhedscenter Kolding #sygehusindretning #designtegnestue #indretningsprojekter #nyindretning#børneområder #legeområder #indretning #indretningsprojekter #designtegnestuen #D-sign Tegnestuen #børneindretning #farvesætning #rumforbørn spændende indretning for børn i Sundhedscenter Kolding #sygehusindretning #designtegnestue #indretningsprojekter #nyindretning

Sund­shed­s­cen­ter Kold­ing etape 2 — indret­ning af ankom­stom­råde — skitser på vejen

Indret­ning af Sundhedscenter i Kolding D-sign Tegnestuen #designtegnestue #sygehusindretning #farvesætning #sygehusinventar

 

 

Indret­ning af Fitnesscenter ved Lyshøjskolen i Kolding

Bjert-Strandhuse idrætscenter

D-sign Teg­nestuen har stået for indret­ning og design af en amøbe­formet skranke til recep­tio­nen i Bjert-Strand­huse Fit­ness­cen­ter. Pro­jek­tet er udført for Kold­ing Kom­mune/B­jert-Strand­huse IF som et pro­jekt under Kun­st­pul­jen.

spændende skranker fra D-sign Tegnestuen designtegnestuen design tegnestuenIMG_1693IMG_1707

 

Indret­ning og farvesætning af UC Syd/Pædagogseminariet

flot farvesætning fra D-sign Tegnestuen

D-sign Teg­nestuen har stået for indret­ning og farvesæt­ning af fælle­sareal­er for UC Syd/Pædagogseminariet

DSC04437UC Syd - Indretning og farvesætning DSC04439DSC04444