Indretning

Indret­ning, farvesæt­ning og grafiske møn­stre på Marielund­skolen

På D-sign Teg­nestuen samar­be­jder jeg pt. med Schmidt Arkitek­t­fir­ma og Kold­ing Kom­mune om ren­over­ing af  Marielund­skolen i Kold­ing. D-sign Teg­nestuen står for indret­ning, farvesæt­ning og design af grafiske ele­menter. Skolen er en spe­cial skole og i forbindelse med ren­overin­gen af skolen skal de 4 meter brede gan­gareal­er nu ind­tages som et aktiv for børn og lærere på skolen. Ved at lægge halv­cirkler på gul­vet udført i For­bos Mar­moleum Wal­ton og male farvede fel­ter på vægfladerne skabes der rum i rum­met. Opgaven for­ventes færdig i forår og som­mer 2019.

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, grafisk design, grafiske mønstre, udsmykning, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, grafisk design, grafiske mønstre, udsmykning, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, grafisk design, grafiske mønstre, udsmykning, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestuefarvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

 

Indret­ning, design og farvesæt­ning på Marielund­skolen i Kold­ing — idékat­a­log

D-sign Teg­nestuen samar­be­jder med Kold­ing Kom­mune i forbindelse med et ren­over­ing­spro­jekt på Marielund­skolen i Kold­ing. På D-sign Teg­nestuen arbe­jder jeg med ideer til hvor­dan de 4 m brede gan­gareal­er kan udnyttes til leg. læring og fordy­belse. Idéo­plægget lig­ger pt. til gen­nem­syn på skolen så lærere og per­son­ale kan komme med deres kom­mentar­er sidst i april inden pro­jek­tet videre bear­be­jdes.

#skolæeindretning #farvesætning #indretning #leg&læring #arkitekt #designer #designtegnestue #designtegnestuen D-sign Tegnestuen#skolæeindretning #farvesætning #indretning #leg&læring #arkitekt #designer #designtegnestue #designtegnestuen D-sign Tegnestuen#skolæeindretning #farvesætning #indretning #leg&læring #arkitekt #designer #designtegnestue #designtegnestuen D-sign Tegnestuen#skolæeindretning #farvesætning #indretning #leg&læring #arkitekt #designer #designtegnestue #designtegnestuen D-sign Tegnestuen#skolæeindretning #farvesætning #indretning #leg&læring #arkitekt #designer #designtegnestue #designtegnestuen D-sign Tegnestuen#skolæeindretning #farvesætning #indretning #leg&læring #arkitekt #designer #designtegnestue #designtegnestuen D-sign Tegnestuen

 

Indret­ning af ankom­starealet i Kold­ing Sund­hed­s­cen­ter er færdig — ind­vielse d. 23. marts

D-sign Teg­nestuen har stået for indret­nin­gen af ankom­stom­rådet i det nye Sund­hed­s­cen­ter i Kold­ing, etape 2 i et tæt samar­be­jde med indret­nings­grup­pen. Udover selve indret­nin­gen så har D-sign Teg­nestuen teg­net to lege-øer og en ny slange­formet skranke, som skal fun­gere som velkomst-ø. Sund­hed­s­cen­tret har offi­ciel åbn­ing d. 23. marts, men blev allerede taget i brug i beg­y­n­delsen af det nye år 2018.

Arkitek­t­fir­maet GPP har teg­net Sund­hed­s­cen­tret og Hoff­mann A/S er total­en­tre­prenør.

#indretningsundhedscenter #helendearkitektur #indretning #designtegnestuen #designtegnestue #D-sign Tegnestuen #farvesætning #indretningsundhedscenter #helendearkitektur #indretning #designtegnestuen #designtegnestue #D-sign Tegnestuen spændende indretning og flot farvesætning #indretningsundhedscenter #helendearkitektur #indretning #designtegnestuen #designtegnestue #D-sign Tegnestuenspændende indretning og flot farvesætning #indretningsundhedscenter #helendearkitektur #indretning #designtegnestuen #designtegnestue #D-sign Tegnestuen

spændende indretning og flot farvesætning #indretningsundhedscenter #helendearkitektur #indretning #designtegnestuen #designtegnestue #D-sign Tegnestuen udfører en meget spændende indretning i Kolding Kommunes nye Sundhedscenterspændende indretning og flot farvesætning #indretningsundhedscenter #helendearkitektur #indretning #designtegnestuen #designtegnestue #D-sign Tegnestuenspændende indretning og flot farvesætning #indretningsundhedscenter #helendearkitektur #indretning #designtegnestuen #designtegnestue #D-sign TegnestuenIndret­ning af Sundhedscenter i Kolding D-sign Tegnestuen #designtegnestue #sygehusindretning #farvesætning #sygehusinventar

 

Indret­ning af Fit­ness­cen­ter ved Lyshøjskolen i Kold­ing

Bjert-Strandhuse idrætscenter

D-sign Teg­nestuen har stået for indret­ning og design af en amøbe­formet skranke til recep­tio­nen i Bjert-Strand­huse Fit­ness­cen­ter. Pro­jek­tet er udført for Kold­ing Kom­mune/B­jert-Strand­huse IF som et pro­jekt under Kun­st­pul­jen.

spændende skranker fra D-sign Tegnestuen designtegnestuen design tegnestuenIMG_1693IMG_1707

 

Indret­ning og farvesæt­ning af UC Syd/Pædagogseminariet

flot farvesætning fra D-sign Tegnestuen

D-sign Teg­nestuen har stået for indret­ning og farvesæt­ning af fælle­sareal­er for UC Syd/Pædagogseminariet

DSC04437UC Syd - Indretning og farvesætning DSC04439DSC04444