Workshopforløb

D‑sign Tegnestuen tilrettelægger workshopforløb for Kommuner og Folkeskoler

 

  • Work­shop­for­løb der tilret­telægges i forbindelse med brugerind­dragelse og ideer til nye rum i byen
  • Work­shop­for­løb på skolen i forbindelse med indret­ning af nye leg­e­om­råder — inde eller ude
  • Work­shop­for­løb i forbindelse med fagene ‘hånd­værk & design’ og ‘Inno­va­tion og entre­prenørskab’ se eks. på link: Workshop.folkeskoler.feb.17

 

D-sign Tegnestuen holder spændende workshopforløbworkshopforløb afholdt af D-sign TegnestuenD-sign Tegnestuen underviser i designmetoden på folkeskoler