Foredrag

D‑sign Tegnestuen holder foredrag inden for følgende områder:

 

  • BYRUM — med fokus på brugerind­dragelse, formidling, leg og læring — link: Foredrag.Byrum.2017

 

 

brugerinddragelse i folkeskolenspændende workshopforløb i folkeskolen

 

D‑sign Teg­nestuen har holdt et oplæg for den tværfaglige arbe­jds­gruppe i Faaborg-Midt­fyn Kom­mune

Som inspi­ra­tion til de spæn­dende pro­jek­ter, som de er i gang med i Faaborg- Midt­fyn Kom­mune, så har jeg holdt et oplæg om wayfind­ing, brugerind­dragelse, formidling, leg og læring i byens rum!