Tegnestuen

INDEHAVER

D‑sign Teg­nestuen

Arkitekt mAA Anne Mette Ras­mussen 

Pakhuset

Sdr. Havne­gade 7

6000 Kold­ing

mob. +45 2256 2969

mail: amr@d‑signtegnestuen.dk

Fakta

CVR. 16703931

D‑sign Teg­nestuen har teg­net en pro­fes­sionel ans­vars­for­sikring gen­nem Danske Ark hos HDI — poli­cenr. 225192.51203–1

For­sikrin­gen har en dækn­ingssum på 2.500.000 kr. på ting- og for­mueskade og 25.000.000 kr. på per­son­skade.

D‑sign Teg­nestuen er medlem af Danske Arkitek­tvirk­somhed­er, Danske Ark og Akademisk Arkitek­t­foren­ing MAA

UDVALGTE SAMARBEJDSPARTNERE

Indus­triel design­er 

Liv Wen­dorff

Brugeror­i­en­teret design, børne­u­ni­ver­set, grafisk design 

mob. + 45 60524634

mail: designwendorff@gmail.com

http://www.livwendorff.carbonmade.com

Moos Land­sk­aber

Land­sk­ab­sarkitekt MDL Signe Moos

mob. + 45 31626175

mail: signe@mooslandskaber.dk

www.mooslandskaber.dk

Ouar­terre Stu­dio in DK

Jason Povlot­sky

mob. + 45 81177972

mail: jason@quarterre.com

www.quarterre.com

I made this*

Grafisk design­er Kamil­la Asmussen

mob. + 45 51886994

mail: info@i‑madethis.dk

www:i‑madethis.dk

TEGNESTUENS BELIGGENHED

D‑sign Teg­nestuen lig­ger cen­tralt i Kold­ing — i Pakhuset som er Syd­danske Forsker­park­ers inno­va­tion­s­miljø på Kold­ing hav­n.

D-sign Tegnestuen, Pakhuset, Syddanske Forskerparker, arkitekt mAA, arkitektur, design, indretning, byrum, produktdesign, belysning, biblioteksdesign, formidling, udstillinger, farvesætningD-sign Tegnestuen, Pakhuset, Syddanske Forskerparker, arkitekt mAA, arkitektur, design, indretning, byrum, produktdesign, belysning, biblioteksdesign, formidling, udstillinger, farvesætning

KORT INFO OM TEGNESTUEN

D‑sign Teg­nestuen blev etableret i 1999 og er ejet af Arkitekt mAA Anne Mette Ras­mussen.

D‑sign Teg­nestuen er en kreativ teg­nestue der arbe­jder i kryds­fel­tet mellem arkitek­tur og design.

D‑sign Teg­nestuen arbe­jder med at skabe rum både ude og inde, samt med pro­duk­t­de­sign.