Grafisk D‑sign

I den grafiske afdel­ing af D‑sign Teg­nestuen bliv­er der arbe­jdet med alt hvad der hør­er til wayfind­ing og skilt­ning, så som byko­rt med særlig farve­hold­ning og design, tekst og ikon­er til skilte og udviklin­gen af nye ikon­er til byens attrak­tion­er. Deru­dover bliv­er der arbe­jdet med grafisk udsmykn­ing og iden­titet samt wayfind­ing inde  i de offentlige bygninger som skol­er, sko­le­tan­dlæ­gen, spe­cialin­sti­tu­tion­er og plejehjem.

På teg­nestuen arbe­jdes der på et større pro­jekt, hvor der teg­nes på flis­er, som skal udføres i bronze og lægges som mark­er­ing af ‘Rigets Hov­ed­strøg’ i Nyborg.

Eks. på wayfind­ing og skilt­ning udført for Nyborg Kommune

Eks. på grafisk udsmykn­ing udført på Marien­lund­skolen i Kolding.

Eks. fra Nyborgs nye wayfind­ing og skil­tepro­jekt der blev imple­menteret i foråret 2020 hvor der også blev designet nye ikon­er til alle attraktioner.

Eks. fra Nyborg Mari­nas nye wayfind­ing og skil­tepro­jekt der blev imple­menteret i som­meren 2020.

Eks. fra Vis­it Nyborgs nye design af deres kort­blok i samme stil som de nye byko­rt. Der­til er udviklet 3 nye ikon­er bl.a. til ‘Dyre­have Mølle’. Kort­blokken bliv­er imple­menteret i som­meren 2021.

Farvesæt­ning og grafiske møn­stre på Marielundskolen

D‑sign Teg­nestuen står for indret­ning, farvesæt­ning og design af grafiske ele­menter. Skolen er en spe­cial skole og i forbindelse med ren­overin­gen af skolen har det været vigtigt at skabe en bedre udnyt­telse af de 4 meter brede gan­gareal­er, så de kan anven­des som et aktiv for børn og lærere på skolen. Ved at lægge halv­cirkler på gul­vet udført i For­bos Mar­moleum Wal­ton og male farvede fel­ter på vægfladerne er der skabt rum i rum­met. Skolen blev ind­taget af børn, per­son­ale og foræl­dre i beg­y­n­delsen af juni 2019.

#skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com  #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com   #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com #skoler, #skoleindretning #design #arkitektur #farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue www.d-signtegnestue.dk www.d-signtegnestuen.com

 

farvesætning, flot indretning, flotte farver, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

farvesætning, flot indretning, grafik, mønstre, flotte farver, grafisk design, grafiske mønstre, udsmykning, indretning, design, arkitektur, indretningsarkitekt, D-sign Tegnestuen, designtegnestuen, designtegnestue

 

Farvesæt­ning og grafisk udsmykn­ing for Kold­ing Kom­mune og Kold­ing Boldklub

På D‑sign Teg­nestuen er jeg i gang med et farvesæt­nings og udsmykn­ing­spro­jekt for Kold­ing Kom­mune og Kold­ing Bold­klub. Da brugerne blev involveret udviklede den grafiske udsmykn­ing sig! Ideen om at arbe­jde med grafikken i fod­bold­baner, blev plud­selig også til et anven­deligt strate­gi board ved at vi print­er udsmyknin­gen på mag­netiske white­board plad­er på 150 x 250 cm.

farvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuenfarvesætning, flotte farver, design, arkitektur, indretning, arkitekt, designtegnestuen, designtegnestue, D-sign Tegnestuen