Skitser

Skit­se­mod­eller til bevægelses­mø­bel til Søster­haven i Chris­tians­feld (juni/aug. 2019)

Mate­ri­aleprøver til ‘Wayfind­ing og skil­tepro­jek­tet’ for Nyborg Kom­mune (juni 2019) — over­flade­be­han­dlet alu­mini­um

Skit­se­mod­eller til udstill­in­gen ‘Vores Vind’

Skit­se­mod­eller til ind­budt konkur­rence om midler­tidig byrum­sin­stal­la­tion til Aksel­torv i Kold­ing — vun­det juli 2018

indbudt konkurrence vundet #vinderforslag #midlertidigtbyrum #kolding #akseltorv #design #arkitekter #udstillingsdesigner #udstillingsdesign

MidlertidigtByrum.Konkurrence.pdf

Skit­se­mod­eller til udstill­in­gen ‘Fang Fortællin­gen’
 

Skit­se­mod­eller til pro­jek­tet ‘En By med Liv, Leg og Læring’

farvef11farvef9farvef10farvef2farvef4farvef5

farvef3farvef6