Presse og artikler

Anmeldelser og interviews:
Debatindlæg i Byrumsmon­i­tor d. 05.03.24 — Debatindlæg i Byrumsmon­i­tor d. 05.03.24
Fyens Stift­sti­dende: ‘Mark­er­ing af Rigets Hov­ed­strøg’ — Fyens-Stiftstidende-26.04.21
 JV- ‘Dialo­gred­sk­a­bet’ færdigud­viklet — Artikel i JV om ‘Dialo­gred­sk­a­bet’ 28.05.17
 JV — Dagens portræt  — portræt af D‑sign Teg­nestuen aug. 2016
 JP Bolig — Inter­view i  JP, design i Trekan­tom­rådet, marts 15
 Lokalavisen — wayfind­ing Lokalavisen.wayfinding
 JV — wayfind­ing Wayfinding.JV
 JV — Piger i bevægelse del 1 Pigeribev.1.del
 JV — Piger i bevægelse del 2 Pigeribev.2.del
 Danske Bib­liotek­er — Anmeldelse af nyin­dret­nin­gen på Vejle Bib­liotek  Danske Bib­liotek­er
 JV ‑Dagens Portræt  Dagens portræt

JV — Å‑steder del 1 Å‑steder.JV.1.del

JV — Å‑steder del 2 Å‑steder.JV.2.del

JVFAM.COOL  FAM.COOL.JV

JV portræt Kold­ing Bib. Portræt.Koldingbib.JV

JV Børnes­ta­tion­er del 1 Børnestationer.Jysk.Vestk.del1

JV Børnes­ta­tion­er del 2 Børnest.jysk.Vestk.2.del

Kold­ing Ugeav­is — Børnes­ta­tion­er Børnestationer.KoldingUgeavis

Artik­ler:

Læs artiklen om ‘Piger i bevægelse’ MOV‑E 3

Læs artiklen i tidsskriftet MOV:E 3 hvor  D‑sign Teg­nestuen har beskrevet pro­jek­tet ‘Teenagepiger i bevægelse’. Tidsskriftet MOV:E udgives af Forskn­ings- og Inno­va­tion­scen­ter for Idræt, Bevægelse og Læring, Uni­ver­si­ty Col­lege Lille­bælt og Syd­dan­sk Universitet.

MOV-E 3.1.side

Læs Tidsskriftet LYS — artiklen om lyset på Heart

Læs tidsskriftet LYS  Udstillingsbelysning.del.1

Læs tidsskriftet LYS Udstillingsbelysning.del.2

Læs tidsskriftet Danske Museer Vor­basse — En arkæol­o­gisk perle

Læs tidsskriftet Danske Museer Far­ven i udstillingen.del.1

Læs tidsskriftet Danske Museer Far­ven i udstillingen.del.2.

Læs tidsskriftet Danske Museer Far­ven i udstillingen.del.3