Satellit udstilling i Hvide Sande for Naturkraft

På D‑sign Teg­nestuen arbe­jder jeg bl.a. på et udstill­ing­spro­jekt om vin­d­møller og Horns Rev — en satel­lit udstill­ing der udføres for pro­jek­tet Naturkraft i Ringkøbing! Part­nere i pro­jek­tet er desu­den Vat­ten­fall, MHI Ves­tas, A2sea a/s, Energinet og Hvide Sande Havn. Udstill­in­gen åbn­er d. 29. Juni i Hvide Sande! #udstill­ings­de­sign #formidling #udstill­ing #udstill­ingsarkitekt #udstill­ings­planch­er #design­er #arkitek­tur ...

  ARBEJDSOMRÅDER BYRUM OG BYRUMSDESIGN SKOLER BIBLIOTEKER UDSTILLINGSDESIGN INDRETNING, FARVESÆTNING OG BELYSNING PRODUKTDESIGN BRUGERDREVET DESIGN